Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Pamiątkowie
ul. Szkolna 13
64-514 Pamiątkowo
tel/fax: 61 29 144 09
e-mail: sekretariat@sppamiatkowo.pl

logo
Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo uczestników obchodów Jubileuszu 150-lecia Szkoły w Pamiątkowie, Komitet Organizacyjny jego obchodów podjął decyzję o przeniesieniu uroczystości na 16 października 2021 roku.
Zapraszamy za rok…
Jednocześnie przypominamy, że nadal zbieramy pamiątki związane z dawnymi czasami szkolnymi oraz oczekujemy na pisemne wspomnienia lat szkolnych, wydarzeń, nauczycieli… Te niezwykłe historie, spisane przez wszystkich chętnych, planujemy zamieścić w publikacji jubileuszowej.
Być może inspiracją do spisania własnych refleksji będzie Historia pamiątkowskiej szkoły, którą zamieścimy wkrótce.

Z poważaniem
Alina Jankowska
dyrektor szkołySzanowni Państwo!

Rok 2020 jest rokiem szczególnym w historii naszej szkoły – rokiem 150-lecia jej istnienia. Po ostatnich doniosłych wydarzeniach związanych najpierw z długo oczekiwaną rozbudową szkoły i nadaniem jej imienia, później z nadaniem sztandaru, przyszedł czas na świętowanie jakże pięknego jubileuszu.

Zapewne nikt z nas absolwentów, przychodząc każdego dnia do szkoły, w czasie dla siebie przeznaczonym nie zastanawiał się, jak długo istnieje szkoła? Jakie były okoliczności jej powstania? Jak na przestrzeni lat zmieniła się? Kto był uczniem tej szkoły w przeszłości? Dopiero wczytanie się w kroniki szkolne pozwala uświadomić sobie, że minęło 150 lat od chwili powstania pamiątkowskiej szkoły.

Na świętowanie Jubileuszu 150 – lecia Szkoły w Pamiątkowie wyznaczyliśmy dzień 17 października 2020 roku. Powołany komitet organizacyjny obchodów jubileuszu postanowił zorganizować w tym dniu Zjazd Absolwentów. Zapraszamy bardzo serdecznie byłych pracowników, absolwentów i sympatyków szkoły do wspólnego świętowania. Szczegóły zgłaszania swego udziału w zjeździe oraz program obchodów jubileuszu podamy nieco później.

Obecnie prosimy wszystkich z Państwa,

1. którzy posiadają zdjęcia oraz inne pamiątki związane ze szkołą o udostępnienie ich na powstającą okolicznościową wystawę;

2. którzy chcą wzbogacić powstającą jubileuszową publikację, o spisanie wspomnień, i przekazanie tekstów do sekretariatu szkoły
lub przesłanie na adres e-mail: dyrektor@sppamiatkowo.pl;

3. którzy chcieliby wesprzeć finansowo lub rzeczowo obchody jubileuszu o bezpośredni kontakt ze mną, tel. 612914409
lub 694044516 lub e-mailowo: dyrektor@sppamiatkowo.pl

W imieniu
Członków Komitetu Organizacyjnego
Alina Jankowska – dyrektor szkoły

Copyright © Zespół Szkół w Pamiątkowie
Zespół Szkół w Pamiątkowie, ul. Szkolna 13, 64-514 Pamiątkowo
tel./fax: 61 29 14 409 | e-mail: sppamiatkowo@wp.pl